Železniční most chceme zachovat!

Současné vedení Prahy v čele s Piráty hodlají nalézt cestu k zachování kulturní hodnoty a zároveň též dopravní funkčnosti Železničního mostu pod Vyšehradem.

„Most je pro naši kulturu víc než jen technologický prvek v dopravě. Ostatně najdeme jej na všech bankovkách Eura,” komentuje Jaroslav Němec, předseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 a doplňuje, že “s opravou mostu je spojeno i vybudování železniční zastávky na Výtoni. Zastávka má být umístěna mezi ulicí Svobodovou a Vnislavovou. Má tak vzniknout významný přestupní bod mezi vlakovou a tramvajovou dopravou.“

Železniční most je kulturní památka, kterou je nutné zachovat pro nepopiratelnou technickou a kulturní hodnotu, kterou vytváří v kontextu s místem a s využitím. Jeho propojení s panoramatickými pohledy na další významné památky Prahy je rovněž nenahraditelné. Památkáři jsou pro zachování mostu z mnoha logických důvodů, které podporujeme. Nevidíme důvod most bourat, přestože je jednoznačně neudržovaný. To neznamená, že jej nelze opravit.

K mostu se v pořadu Události, komentáře ČT aktuálně vyjádřil Adam Scheinherr (Praha Sobě), náměstek pražského primátora pro dopravu:

„Kloknerův ústav zkoumal stav konstrukce. Zaměřil se primárně na to, v jakém stavu konstrukce je. Neposuzoval možnosti rekonstrukce mostu. My bychom chtěli na jejich práci navázat. SŽDC děkujeme za to, že konstruktivně přijala můj návrh. Kloknerův ústav přizve nejlepší projektanty. Ti posoudí, zda lze most rekonstruovat.“