Zastupitelé „v zácviku“…

Včera jsme se byli podívat jak probíhají svatby… příště již budeme rovnou oddávat / Jaroslav Němec, Magdalena Valdmanova, Lydie Franka Bartošová a Dino Arnautovič.