Vyjádření: Situaci okolo stromořadí v Lužické ulici – výzva k diskuzi

Milí sousedé, po zkušenostech s kácením zdravých stromů Na Smetance, jsem se rozhodl veřejně diskutovat o situaci okolo stromořadí v Lužické ulici. Komise životního prostředí RMČ Praha 2 v květnu schválila usnesením, že „souhlasí s návrhem ve znaleckém posudku a doporučuje MČ toto řešení uplatnit u hl. m. Prahy.“ Bylo připraveno rozsáhlé kácení a výměnu za jiný druh stromů.

„Na základě vyhodnocení bylo navrženo 22 stromů k okamžitému (havarijnímu) pokácení a u ostatních bude nejpozději do 1 roku nutné provést určitá pěstební opatření, která povedou pouze k dočasnému zajištění provozní bezpečnosti.“

Za stávající břestovce západní /Celtis occidentalis/ bylo navrženo vysadit kultivar střemchy obecné /Padus avium ´Colorata´/.

To považuji za nepřípustné. Změnil by se tím unikátní ráz ulice.Prezentoval to místostarosta Vondrášek (ODS), znalecký posudek nebyl součástí předem předložených materiálů. Šlo ze strany současného vedení Prahy 2 o účelovou interpretaci, aby vznikl pocit nutnosti zakročit v rámci bezpečnosti. Nyní se budou celou věc snažit svést na vedení hlavního města, na primátora, zdůrazňuji tedy, že TSK (městská a.s.) jednala na základě požadavků “vyplývajících z jednání na MČ Praha 2”. Chápu a souhlasím s postupnou obnovou stromořadí, občas kácet je nutné, má se to však dít postupně, ne blokově a má být zachován druh stromů. Především je ovšem důležitá pravidelná údržba. Věc jsme řešili i na magistrátě a intenzivně pracujeme na změně pohledu. Bude vypracován nový posudek a klidně i třetí, revizní, pokud by předešlé dva byly ve velkém rozporu. Jsme na začátku všeho. Rozhodl jsem se ukázat, že politiku a rozhodovací proces lze dělat „on-line“ a diskutovat s občany, mými sousedy. Pojďme společně toto krásné stromořadí zachovat. Je možné, jak jsem již zmínil, že bude nutné některé stromy pokácet, ale je třeba to řešit transparentně a společně.Chci, aby situace tohoto stromořadí byla řádně a od samého počátku diskutována s veřejností. Moc se těším na vzájemnou spolupráci v hledání nejlepšího řešení.

Jaroslav Němec
zastupitel MČ Praha 2

[Příspvěk ve skupině Zachováme stromořadí v Lužické ulici]