Veřejná debata o stromořadí v Lužické ulici (video)

Stromořadí vytváří jedinečnost místa, genius loci a zároveň je tolik vyhledávaným a ceněným prvkem v zastavěném městském prostředí. Jedná se zejména o vzrostlé břestovce západní /Celtis occidentalis/, které jsou nádherně klenuté, někdy i vzájemně propojené a celá ulice díky těmto vzrostlým stromům poskytuje stín a příjemnou přírodní klenbu přes celou ulici. Ne náhodou bylo stromořadí v Lužické ulici v roce 2011 nominováno na alej roku. V roce 2018 se začala připravovat rekonstrukce tohoto uličního stromořadí, která se stala letos předmětem veřejné diskuze na facebookové skupině Zachováme stromořadí v Lužické ulici.

Veřejná debata o stromořadí v Lužické ulici | 11. 10. 2019 | CAMP, Praha 2

Videozáznam: Johan Kolínský