Vyjádření: Nechci, aby vládli Praze lidi s malým morálním kreditem a bez politické autority

V rámci diskuze, jež byla na pirátském fóru vedena ke kauze schůzky Michaely Krausové a Tomáše Tenzera, se objevila mimo jiné zmínka o vaší účasti ve VŘ do dozorčí rady Obecního domu. Reagoval jste poměrně otevřeně, litujete toho?

Nelituji toho, tvrdíme všude, že jsme transparentní strana, a v rámci diskuze kolem kauzy JCDecaux byla zmíněna i „skvělá práce“ paní Krausové na magistrátu, a především tedy výběrová řízení, která tak „skvěle vedla“. A já jsem jen transparentně napsal svůj názor, jak to vidím, a že podle mne aspoň v jednom případě nebylo vše v pořádku. Pokud už ani nemůžu říct svůj názor, protože bych, nedej bože, nechválil, ale kritizoval, tak to bych rezignoval na základní pirátské principy.

V příspěvku jste napsal, že z dokumentů, které jste měl k dispozici, vyplývá, že Michaela Krausová ovlivnila výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Máte stále tyto dokumenty k dispozici?

Ano, mám, jsou tam zaznamenány změny, které dělala paní Krausová tak, aby jí vyšlo správné hodnocení asi na třetí pokus. V diskuzi jsem se to snažil přesně popsat tak, jak jsem to vnímal. Kdyby si to spočítala někde vedle na papír, tak se to nikdo nedozví. Bohužel v rámci nezabezpečené sdílené složky, která byla přístupná každému s odkazem, si šlo ověřit, kdo tam co měnil, a udělat si z toho takzvaný printscreen. Tvrzení s administrativní chybou mi tedy přijde zástupné.

Obvinění z ovlivňování průběhu výběrového řízení je poměrně zásadní. Na webu jste psal, že Michaela Krausová snížila po několika dnech vaše bodové hodnocení a reference.

Mluvil jsem o tom s více lidmi, mimo jiné s protikorupčním analytikem. Výsledkem bylo opakování výběrového řízení. Zbytek, ať si každý domyslí. Za sebe mám věc za vyřízenou. Jsem rád, že vnitrostanicky se věc řešila, pirátské výběrové řízení se opakovalo a nominant Pirátů byl potvrzený. Nicméně jsem o tom chtěl informovat veřejně i své spolustraníky na pirátské transparentní komunikační platformě.

Mezi vámi evidentně existuje jakási antipatie. Můžeme se zeptat, co je její příčinou?

V každém kolektivu narazíte na lidi, se kterými si rozumíte více, a s některými vůbec. A nejde jmenovat jednu věc, je to prostě o chování toho člověka dlouhodobě. Z poslední doby mě nejvíce mrzelo, jakým způsobem spolu se svým partnerem (poslanec Pirátů Michálek, pozn. red.) ovlivňovali dění na magistrátu, jak museli být někteří „odejiti“ pro odlišný názor či kritiku postupu paní Krausové.

To se mi nelíbí a proti tomu se v diskuzi na pirátském fóru ohrazuji. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, že tohle zasahuje i do fungování Prahy. Když šlo o mou osobu, skousnul jsem to a věnoval se svému dílu práce ve správě města. Když šlo o kolegy, jejichž práci považuji za vynikající, a viděl jsem, jak je to likviduje, přesně jsem vnímal, co cítí. Sám jsem tím prošel. Proto jsem vyzval paní Krausovou k odstoupení z mandátu zastupitelky. Nechci, aby za Piráty vládli Praze lidi s tak malým morálním kreditem, bez politické autority, kterých si neváží ani koaliční partneři, natož ti opoziční. Myslím si, že Praha si to nezaslouží.

Problémy s Michaelou Krausovou má evidentně více lidí. Přijde vám například správné, že problémy na magistrátu řeší přes pana Michálka, tedy místopředsedu strany a předsedu poslaneckého klubu?

Podle mě: pokud chtěl být Jakub Michálek na magistrátu, měl kandidovat a vzdát se v rámci pirátské nekumulace funkcí mandátu poslance. A ne řídit magistrát skrze svoji partnerku, výsledky asi vidí všichni. Ostatní kritizuje za střet zájmů a hromadění funkcí, a sám zasahuje mimo své kompetence do záležitostí samosprávy města. Tím nechci říct, že nemá právo kritizovat, mluvit do záležitosti magistrátu. Jeho pohled a zkušenost je vítána. Má k tomu jako poslanec i jako člen Pirátů mnoho nástrojů v rámci své kompetence.

Myslíte si vy osobně, že se něco změní?

Účelem probíhající diskuze není za každou cenu něco změnit. Jde o vyříkání si problematických věcí, které se za poslední dobu nahromadily. Jde o transparentní vnitrostranickou diskuzi. Je ostřejší, jelikož jsme v zápalu práce opomněli naše pirátské základy. Dle dynamiky diskuze vnímám situaci jako velmi potěšující. Jde vidět, že mnoho lidí má stále kritické myšlení a umí chápat pirátský styl politiky.

Četl jste příspěvek Jakuba Michálka na Pirátských listech, kde kauzu schůzky Krausové a Tenzera komentuje?

Četl. Je jednoduché svádět vinu na konkurenční boj. Myslím, že nikomu nepomáhá vyhýbat se pravdě, ztratit sebereflexi, lhát si navzájem. Poškozuje nás všechny jako kolektiv netransparentnost, manipulace, překračování kompetencí. Fakt si myslím, že by bylo lepší si přiznat, že jsme udělali někde chybu, než zveřejnit afektovanou tiskovku upletenou z hlubokých lidských příběhů a údajných politických úspěchů. Což jsem řešil a popisoval i v naší veřejné pirátské diskuzi na fóru.

 Nepřijde vám, že celou věc bagatelizuje?

Pokud by tohle řekl třeba Babiš nebo Kalousek, tak by to byla diskreditace médií a svobody slova. Když ale některé médium napíše něco nehezkého o něm nebo jeho partnerce, tak je to pádný argument. Tohle mi prostě připomíná hlášku, že je to „celé účelovka“. Myslím, že bychom si měli připomenout 30 let staré motto: „Nejsme jako oni“. A přestat se, říkám to jako Pirát, chovat jako představitelé hnutí, které v rámci politické diskuze tolik kritizujeme. V současné době běží členský podnět na odvolání Jakuba Michálka z republikového předsednictva Pirátů. Uvidíme, jaký názor na to má členská základna, Členské fórum – nejvyšší orgán Pirátů.

Věříte vyjádření paní Krausové, že se s panem Tenzerem nescházela od doby, kdy zjistila, že je pan Tenzer trestně stíhán?

Pokud vím, a vycházím nyní jen ze zpráv z médií a vyjádření paní Krausové, tak se s ním scházela již před kampaní v roce 2018 a během kampaně před komunálními volbami i v době, když byla zastupitelkou a následně předsedkyní klubu. Poslední fotky jsou údajně z jara 2019 a to byl pan Tenzer už dávno podezřelý v souvislosti s kauzou v Praze 1. Nicméně již mnohem dříve by mělo být všem, kteří se pražskou komunální politikou zabývají a hodlají kandidovat do zastupitelstva města, jasné, kdo pan Tenzer je, jakou společnost zastupuje, že v tomto volebním období je nutné dohodnout novou smlouvu a JCDecaux je velký hráč a přímý účastník. Kdo to nevěděl, nemá v pražské komunální politice co dělat. Jde zde o Prahu, ne osobní ambice či potřeby.

Poškodila podle vašeho názoru tato kauza Piráty jako celek?

Tak, když se podíváte, jaký mediální zásah má tato kauza a jaké reakce to budí u veřejnosti, tak nemůže nikdo soudný říct, že nepoškodila. Podle mě je dost pokrytecké veřejně kázat o morálce, transparentnosti a kritizovat za to ostatní strany, a přitom sami máme mezi sebou politiky, kteří v tomto ohledu fatálně pochybili. Chybu může samozřejmě udělat každý, to je lidské, ale problém spatřuji v neschopnosti převzít zodpovědnost za své jednání a poučit se z toho. Paní Krausová sice pod tlakem odstoupila z funkce předsedkyně klubu, nicméně bez jakékoliv sebereflexe. Místo toho, aby se omluvila, tvrdí, že nic neudělala, ale že milostivě odstupuje jako předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů. A následně společně se svým partnerem pak do médií vyjmenovávají seznam viníků a nepřátel, kteří to všechno způsobili. Bez sebemenší upřímné známky sebereflexe. Tohle je chování dítěte, které svádí vinu na druhé a nedokáže přijmout jakoukoli kritiku.

Navíc, když si vzpomenu, jak na magistrátu ostatním vyčítala, že nezapisují schůzky do registru, a to i v případě, že šlo o schůzky s koaličními partnery, což tedy považuji za extrémní buzeraci nepodloženou pirátskými předpisy. S těmi lidmi přicházíte do kontaktu každý den, a pokud chcete něco politicky prosadit, tak se s nimi musíte bavit. A pak se dozvíte, že ona sama si schůzky s lobbistou nezapisovala, ani nemá veřejný kalendář, s vysvětlením, že se jednalo o whistlerblowera, a následně pak změní výpověď, že to bylo soukromé setkání, tak mi to přijde jako velmi špatný vtip. Přitom stačilo přiznat chybu, omluvit se. Osobní schůzky jsou přece lidské a nikomu do nich nic není, pokud jsou ovšem opravdu jen osobní.

[Odpovědi na otázky zaslané mailem radaktory PL]

—————–

Marcel Mihalik: Piráti se mezi sebou „bijí“!, nasregion.cz, 15. 11. 2019