Radnice Prahy 2 školy udržuje, ale nerozvíjí

Gesční radní Prahy 2 pro oblast školství je zároveň ministryní obrany, což je aktuálně jedna z nejvytíženějších ministerských funkcí. To nenasvědčuje prioritnímu přístupu ke vzdělávání ze strany vedení Prahy 2. Plně se opětovně odhalují problémy, na které Piráti Prahy 2 dlouhodobě upozorňují. Bohužel nebyly přijaty žádné opatření. Radnice Prahy 2 zkrátka školy udržuje, ale nerozvíjí a neumí adekvátně reagovat na nové krizové situace.

Z tohoto důvodu je vyjádření paní ředitelky ZŠ Kladská pro Českou televizi pochopitelné, ačkoliv ho vnímám jako nešťastné.
Je třeba zvážit, zda je možné plnohodnotně vykonávat stěžejní ministerskou funkci a zároveň se odpovídajícím způsobem věnovat gesci školství na Praze 2. Vyhodnocení situace je především na vedení městské části v čele se starostkou Alexandrou Udženija.

V současnosti je dle informací, které zazněly na posledním zastupitelstvu 14. 3. 2022, v mateřských školách zřizovaných Prahou 2 zapsáno 15 nově příchozích dětí z Ukrajiny. Kapacity mateřských škol umožňují přijetí dalších přibližně 12 dětí. V základních školách je nově zapsáno 42 ukrajinských žáků. Při zachování nynější organizace škol a výuky zbývá dalších cca 60 míst, převážně na druhém stupni.

Kromě samotné integrace do běžných tříd otevírá městská část mimo rámec standardní výuky několik adaptačních skupin (ve spolupráci se školami a dalšími organizacemi). První adaptační skupina se otevřela při ZŠ Botičská. Druhá skupina bude otevřena při ZŠ u sv. Štěpána 21. 3. 2022. Další dvě skupiny při ZŠ Sázavská a ZŠ Na Smetance budou otevřeny podle potřeby v následujících týdnech. Tento přístup je třeba naopak pochválit.


Odkazy k tématu:

vyjádření paní ředitelky ZŠ Kladská (od cca 28 min.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058060318/

Udržovat školy nestačí
https://praha2.pirati.cz/aktuality/udrzovat-skoly-nestaci.html

Praha 2 si pro svůj rozvoj zaslouží starostku na plný úvazek, Alexandra Udženija není řešením

https://praha2.pirati.cz/aktuality/praha-2-si-zaslouzi-starostku-na-plny-uvazek.html

Interpelace člena ZMČ pana Jaroslava Němce ze dne 1. 3. 2021:
https://praha2.cz/assets/File.ashx?id_org=80102&id_dokumenty=24436

https://praha2.cz/assets/File.ashx?id_org=80102&id_dokumenty=24437
https://praha2.cz/assets/File.ashx?id_org=80102&id_dokumenty=24438