Prima: Černá stavba v ohrožení

Jde o čas a peníze. Velké činžovní domy rozkrájí na desítky mikrobytů, s povolením si hlavu nelámou a pak předpokládají, že jim stavební úřad všechny úpravy dodatečně povolí. U jednoho pražského činžáku se ale nastavený systém zadrhl. Do věci se vložilo Ministerstvo kultury a investorovi hrozí, že bude muset celé patro vrátit do původního stavu.

TV Prima z 13. 5. 2021, 18:55, Hlavní zprávy

Josef KOLINA, redaktor
Španělská 4. Vinohradský činžák s výhledem na hlavní nádraží, který si investor Acord Invest přestavěl tak nějak po svém. Všechno je to podle jednoho mustru. Takovéto domy rychle přestavět a velké vinohradské byty rozkrájet na mikrobyty. Konkrétně v tomto domě jich je nově sedmdesát.

Jaroslav NĚMEC, zastupitel MČ Praha 2 /Piráti/
Z těch všech bytů je například 26 ateliérů, což už vlastně jakoby nelze ani zkolaudovat, a takové minibuňky jsou vhodné tak leda pro Airbnb a jiné podobné ubytovací služby.

Josef KOLINA, redaktor
Zkrátka úředníci v zásadě jen sledují, jak se jim dům bez jakékoliv regulace mění před očima.

Jaroslav NĚMEC, zastupitel MČ Praha 2 /Piráti/
Stavení úřad byl do objektu vpuštěn až po kompletní přestavbě toho domu včetně nástavby.

Josef KOLINA, redaktor
A navíc v situaci, kdy už zdejší byty měly vlastníky. Jinak řečeno, všechno směřovalo k tomu, že stavební úřad podlehne a stavební úpravy, které by jinak nikdy neschválil, dodatečně povolí. ‚

Tereza FERBROVÁ, právnička Frank Bold Advokáti
Protože k odstranění již dokončených staveb dochází minimálně.

Josef KOLINA, redaktor
Ostatně úplně stejný postup zvolil investor i u stavby, která je na dohled. Rubešova 9. V tomto případě by to ale mohlo dopadnout trochu jinak, protože se do celé věci vložilo Ministerstvo kultury, kterému se konkrétně nástavba v sedmém patře vůbec nelíbí.

Petra HRUŠOVÁ, mluvčí Ministerstva kultury
Práce, které odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy shledal za přípustné, byly Ministerstvem kultury shledány nepřípustnými. Úpravy domu byly provedené v rozporu s vydaným stavebním povolením.

Josef KOLINA, redaktor
Míč je tedy na straně Stavebního úřadu Prahy 2.

Andrea ZOULOVÁ, mluvčí Prahy 2
Nástavbu tohoto domu tak, jak ji Ministerstvo kultury označilo za nepřípustnou, nelze dodatečně povolit, proto stavební úřad žádost, respektive řízení o dodatečné povolení stavebních úprav na tomto domě přerušilo, vyzvalo stavebníka k doplnění podkladů. /ukázka/

Josef KOLINA, redaktor
Dohra bude skutečně zajímavá. Demolice, nebo razítko?

Jaroslav NĚMEC, zastupitel MČ Praha 2 /Piráti/
Pokud v této zemi platí nějaký zákon, tak ta nástavba by se měla uvést do původního stavu.

Viera ŠNÍDEROVÁ, zástupkyně investora, Acord Invest
Taková situace jako v právním státě, jako je Česká republika, asi nastat nemůže.

Josef KOLINA, redaktor
Josef Kolina, CNN Prima News.

zdroj: TV Prima z 13. 5. 2021, 18:55, Hlavní zprávy