Příběh pokácených stromů Na Smetance

Dlouhodobým cílem Pirátů je otevřená, transparentní a přátelská radnice. Chceme se zabývat podněty našich sousedů. Současné vedení radnice Prahy 2 zatím dává najevo spíše přesný opak. Příkladem je kácení desítek stromů v ulici Na Smetance.

Původně dlouhodobě nevyužívanému pozemku vedle základní školy vdechla nový život místní komunita, když požádala o jeho pronájem a zřídila komunitní zahradu Smetanka. Po tři sezóny byla oblíbeným a hojně navštěvovaným místem také lidmi z blízkého i vzdálenějšího okolí. Další prodloužení nájmu však vedení Prahy 2 nepodpořilo na základě žádosti školy o využití pozemku pro sportovní účely a stavbu multifunkční nafukovací haly. Přes veškeré snahy komunity městských zahrádkářů se nepodařilo s Prahou 2 dohodnout ani jiné místo.
S odstupem času je jasné, že jediným důvodem byla neochota radnice v čele s ODS podporovat jakékoliv komunitní zahrady z paranoidního strachu, že se na takových místech schází politická konkurence. Slovo “komunitní” se tak na mnoho let stalo zakázaným a stavba multifunkční haly jen odhalila celkovou neochotu se s občany jakkoliv bavit.

V roce 2018 byla stavba sportoviště zahájena. Bohužel na základě nekvalitního projektu, kterému musí ustoupit nejen zahrada, ale i desítky stromů včetně dvou zdravých vzrostlých javorů u vchodu do areálu. Přítom šlo hřiště naprojektovat tak, aby se stromy mohly zůstat.
Proti likvidaci stromů se v létě 2019 zvedla vlna občanského odporu. Místním se takové rozhodnutí v době extrémního sucha, kdy právě vzrostlé stromy své okolí ochlazují a udržují ve městě stín, nelíbí. Iniciovali proto petici, již podepsalo okolo 3000 lidí a další se přidávali. Stejně jako Pirátům, ani petentům nevadí samotné hřiště, ale to, že se kácí šedesát let staré vzrostlé zdravé javory a arogantní vedení městské části není ochotno o projektu s občany diskutovat.

Po mediální bouři sice radnice uspořádala veřejné setkání pod taktovkou PR agentury a za ochrany strážníků, ale místo naslouchání prezentovala nesmyslné argumenty a občany poučovala. Sama by přitom potřebovala dovzdělat. Lidé mají být o zamýšlených krocích radnice informováni v dostatečném předstihu, a nejen to. Mají být přizváni k plánování řešení jako partneři, které respektujeme a s jejichž názorem a potřebami se počítá. Kauza v ulici Na Smetance postrádá jakoukoliv participaci od začátku do konce.

A jak si radnice vede v samotné stavbě multifunkčního hřiště? Předražená byla zejména stavba šaten. Triviální přízemní drobná stavba neobsahující žádné speciální prvky či technologie byla postavena za cenu rodinné vilky. Původní cena už tak drahého hřiště byla 25 milionů korun a pravděpodobně kvůli nezájmu vedení radnice a neschopnosti konzultovat rizika s projektantem včas, došlo k navýšení nákladů o dalších 6 milionů korun. Tyto peníze bylo totiž nutné vynaložit na sanace sklepů, o kterých se předem vědělo, jen to nikdo nesdělil projektantovi. Výběrové řízení na dodavatele stavby, kde se přihlásil pouze jeden zájemce, je již jen pomyslnou třešničkou.


Text vznikl pro Pirátské listy Prahy 2, 1/2022.