Právo: Posudek: Stromořadí v Lužické není nebezpečné

trj: Posudek: Stromořadí v Lužické není nebezpečné, 10. 2. 2020, Právo – Praha a Střední Čechy, s. 17

Obavy obyvatel vinohradské Lužické ulice z vykácení jedinečného stromořadí 83 břestovců západních se
nevyplní. Informoval o tom zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec (piráti), který na svém webu zveřejnil nový
posudek stavu stromů.

„Převážná většina stromů je dlouhodobě perspektivních s velmi dobrou fyziologickou vitalitou, a i přes řadu
defektů v současné době nejde o nestabilní, provozně nebezpečné stromořadí. Stromořadí tvoří v rámci Prahy
výjimečnou estetickou a funkční hodnotu a při rekonstrukci ulice by měly být oba tyto atributy zachovány,“ stojí v
posudku.

Ten připouští prořez korun a případné odstranění některých jedinců při jiném uspořádání ulice. Prořez by měl být
ale citlivý. Dosud provedené řezy posudek zhodnotil jako nepřiměřeně intenzivní.

V Lužické ulici vypukla panika v polovině loňského roku, když se objevil posudek, který stromům příliš šance
nedával. Objevil se plán, podle něhož Technická správa komunikací (TSK) měla ve třech etapách stromy
nahrazovat a doplňovat jiným druhem. TSK však – na rozdíl od radnice Prahy 2 – tuto zprávu dementovala a
opatřila si vlastní posudek stavu stromů. Pokud se bude ulice rekonstruovat, měla by TSK podle posledního
posudku zvětšit prostor kolem stromů a zabránit takovému parkování aut, která příliš zhutňují zeminu kolem
stromů.