PrahaIN: Vlastnictví zavazuje. Vlastnictví památky násobně více

Nový vlastník Nádraží Vyšehrad mediálně prezentoval návrhy novostaveb… Výběr architekta je věc zásadní. Respektuji osobní vlastnictví, ale vlastnictví zavazuje. Vlastnictví památky násobně více…

Najmout architekta kýče (viz Hotel Don Giovanni) však není šťastný první krok… Ten návrh je jednoduše řečeno strašný a neuvěřitelně špatný.

Je potřeba připomenout, že nikdo není nucen si pořizovat památkově chráněné objekty. Pokud tak z vlastní vůle učiní, tak na sebe přenáší nemalé finanční břímě a samozřejmě i speciální péči s tím spojenou. Smyslem památkové ochrany je povinnost komplexní péče, tak, aby byla zachována kulturní podstata památek pro budoucí generace.

A pro tyto účely je třeba najmout dobré architekty!

Nyní je nutné po novém vlastníkovi požadovat okamžité provedení nezbytných zabezpečovacích prací a odpovídající bezodkladné údržby a nezbytných oprav, které povedou k záchraně nemovité kulturní památky nádraží Vyšehrad a k její rekonstrukci. Následně může být řešena případná realizace přístaveb.

Tak doufám, že nový vlastník pochopí, že je třeba stavět kvalitní architekturu, ať to bude hotel či kancly nebo něco jiného (respektuji byznys vlastníka).


zdroj: https://www.prahain.cz/politika/jaroslav-nemec-pirati-vlastnictvi-zavazuje-vlastnictvi-pamatky-nasobne-vice-17123.html