PrahaIN.cz: Pes není odpovědnost města, ale majitele. Anketa mezi pražskými zastupiteli

Jaroslav Němec (Piráti), který je zastupitelem na Praze 2, nám řekl, že nemá potřebu podmínky zpřísňovat a považuje je za dostatečné. Podle něj spíše chybí infrastruktura jako psí pítka u psích louček a také třeba agility prvky.
„I v tomto se ovšem situace zlepšuje, nové psí pítko bude v právě rekonstruované části Riegrových sadů, probíhá příprava rekonstrukce psí loučky v Sadech bratří Čapků a nedávno jsme v Komisi životního prostředí probírali i další možnosti zlepšení,“ řekl nám.
V současné době je volný pohyb psů ve veřejné zeleni obecně zakázán a dovolen je pouze na plochách vyznačených piktogramy vlastníkem veřejné zeleně.
„S ohledem na stávající legislativní požadavky je v návrhu novely nově pouze stanoven výčet těchto ploch přímo ve vyhlášce formou mapové přílohy. To znamená, že psi se budou moci pohybovat na zcela stejných místech jako doposud, jen ta místa budou nově označena nejen fyzicky na ulici, ale budou vypsána také ve vyhlášce. Nová vyhláška naopak modernizuje využití veřejné zeleně pro Pražany podle posledních trendů, zachovává stávající plochy a dokonce přidává nově vytvořené plochy určené pro volný pohyb psů. Vyhláška se nijak nedotkne možnosti volného pohybu psů na lesních pozemcích ani v otevřené krajině mimo souvislou zástavbu,“ sdělil Němec.

Misha Veselý: Pes není odpovědnost města, ale majitele. Anketa mezi pražskými zastupiteli, PrahaIN.cz, 3. 5. 2022