Praha vyzývá majitele Transgasu k jednání o zachování budovy

Vedení města Prahy vyzývá majitele budovy Transgasu, aby zvážil zachování stavby a vstoupil do dialogu s městem o jejím budoucím využití.

Děkuji nové pražské koalici, jmenovitě Petr Hlavacek, Zdeněk Hřib, Adam Scheinherr a Hanka Trestikova, že se zřetelně vyslovila pro zachování významné moderní architektury.

Vážení pánové,

jako nová reprezentace hlavního města Prahy Vás oslovujeme v souvislosti s komplexem Transgas a rozvojem v této lokalitě.

Budovu někdejšího dispečinku, administrativní budovy ministerstva i někdejší sídlo Mezinárodní odborové federace považujeme za skvělý a velmi ojedinělý příklad brutalistní a high-tech architektury. Je to jeden z našich nejlepších dokladů stavitelství přelomu šedesátých a sedmdesátých let. U tohoto díla architektů Loose, Malátka a Aulického oceňujeme bravurně zvládnutou statiku a konstrukční systém budov, inovativní povrchy, svébytné hmotové rozvržení i odvážné designové pojetí.

Vnímáme pozitivní roli kvalitní architektury pro vznik vystavěného prostředí, které slouží lidem a obohacuje jejich životy. Architektura není jen tvorba, ale taktéž péče o prostředí v celé šíři významu tohoto slova. Péči si tak zaslouží i kvalitní příklady poválečného období, zvláště opomíjených let šedesátých a sedmdesátých. Příkladem je budova Transgasu, které hrozí demolice. Při zachování respektu k vlastnickým právům chceme s majiteli takových budov jednat a hledat společnou cestu pro zachování tohoto architektonického bohatství,” uvádíme v kapitole Kultura, památková péče a cestovní ruch našeho programového prohlášení.

Jsme si plně vědomi všech dosavadních úkonů státní správy i samosprávy. Zároveň ale vnímáme četné občanské iniciativy a odborná vyjádření domácí i zahraniční.

Architektonicky mnohovrstevnatá a rozmanitá Praha si podle našeho přesvědčení zaslouží, aby komplex Transgas byl zachován, příkladně (a třeba i velmi odvážně) adaptován na podmínky 21. století a aby se tak stal dalším vyhledávaným bodem na kulturní mapě města.

Vážení pánové, v duchu našeho volebního závazku a programového prohlášení přijměte prosím naši výzvu k jednání a dialogu o budoucnosti této významné lokality.

S úctou,

Zdeněk Hřib
Adam Scheinherr
Petr Hlaváček
Hana Třeštíková
Petr Zeman