Praha IN: Státní památková péče je neschopná

Nádraží Vyšehrad mělo být již dávno vyvlastněné. Bohužel státní památková péče je v tomto ohledu neschopná. Přitom politická vůle v Praze je. V zastupitelstvu Prahy 2 jsme v prosinci 2020 jednohlasně vyzvali k důslednému postupu podle zákona o státní památkové péči vůči vlastníkovi kulturní památky nádraží Vyšehrad a plné využití všech kompetencí beze zbytku (viz zde). Včetně vyvlastnění, tedy povinný prodej za finanční náhradu, kdyby se nedařilo nádraží zachránit jinak.

Nyní však platí, že „Vyvlastnění je totiž podmíněno dlouhodobým zanedbáním údržby památkově chráněného objektu. S tím však u formálně nového vlastníka nelze argumentovat.“

Aneb všichni tušíme, že budova nemá „nového“ vlastníka, jen je v majetku „nové společnosti“, která má stále stejného koncového vlastníka. A úřední kolečko musí začít od samého počátku, památka v památkové rezervaci však chátra dále a destrukce pokračuje.

„Praze se dál nedaří získat chátrající budovu nádraží Vyšehrad do svého vlastnictví. Budova má totiž nového majitele, kyperskou společnost Miquelira Limited. Ta slíbila zahájení kroků k záchraně budovy během letošního září, kdy by měly začít práce na opravě střechy. Město a památkáři tak musejí dál čekat. Pokud společnost práce nezahájí, město se znovu vrátí k možnosti vyvlastnění budovy kvůli zanedbávání péče o kulturní památku.“ Viz zde.

V minulosti jsem se k tomu vyjadřoval mnohokrát.

Dlouhá léta upozorňuji na zhoršující se stav… „V památkově chráněné budově pražského nádraží Vyšehrad se začala propadat střecha. Na stav chátrající secesní budovy upozornil zastupitel Prahy 2 a člen Pirátů Jaroslav Němec. Majitel objektu firma RailCity Vyšehrad podle Němce nechává stavbu chátrat řadu let a také blokuje možnost odkupu ze strany hlavního města…“

Stále platí, že nádraží Vyšehrad by se mělo stát mementem pro všechny nezodpovědné vlastníky kulturních památek. Pořizovat si památkově chráněné objekty není nikdo nucen a pokud tak z vlastní vůle učiní, přenáší na sebe nemalé finanční břímě vyplývající z nutnosti speciální péče. Smyslem památkové ochrany je zkrátka povinnost takové komplexní údržby, aby byla zachována kulturní podstata památek pro budoucí generace.

Další informace k tématu a petici najdete na webu ZDE.


Jaroslav Němec (Piráti): Státní památková péče je neschopná, Praha IN, 10. 08. 2022