Piráti by odměny všech svých politiků měli zveřejnit

… Podle předsedy klubu Pirátů v Praze 2 a asistenta poslanců Jaroslava Němce by odměny všech svých politiků měli Piráti zveřejnit.

„Například by bylo fajn mít jedno místo, kde bychom viděli, kolik kdo z pirátských zastupitelů a zastupitelek bere čistého odměn vč. odměn za případné svatby a u OSVČ i o náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky ZHMP,“ napsal na pirátském fóru. …

Karolina Brodníčková: Hřibovým poradcům připlácejí Piráti statisíce, 24. 11. 2019 Právo, 25. 11. 2019 novinky.cz