Nádraží Vyšehrad má nového vlastníka

Novým vlastníkem Nádraží Vyšehrad je Vyšehrad Rezidence s.r.o., (Na příkopě 859/22, Praha).

Nyní je nutné po novém vlastníkovi požadovat okamžité provedení nezbytných zabezpečovacích prací a odpovídající bezodkladné údržby a nezbytných oprav, které povedou k záchraně nemovité kulturní památky nádraží Vyšehrad a k její rekonstrukci. Následně může být řešena případná realizace přístaveb.

Je potřeba připomenout, že nikdo není nucen si pořizovat památkově chráněné objekty. Pokud tak z vlastní vůle učiní, tak na sebe přenáší nemalé finanční břímě a samozřejmě i speciální péči s tím spojenou. Smyslem památkové ochrany je povinnost komplexní péče, tak, aby byla zachována kulturní podstata památek pro budoucí generace.


PrahaIN: Nyní je nutné po novém vlastníkovi nádraží Vyšehrad žádat nezbytné opravy

Novým vlastníkem Nádraží Vyšehrad je Vyšehrad Rezidence s.r.o., (Na příkopě 859/22, Praha).

Nyní je nutné po novém vlastníkovi požadovat okamžité provedení nezbytných zabezpečovacích prací a odpovídající bezodkladné údržby a nezbytných oprav, které povedou k záchraně nemovité kulturní památky nádraží Vyšehrad a k její rekonstrukci. Následně může být řešena případná realizace přístaveb.

Je potřeba připomenout, že nikdo není nucen si pořizovat památkově chráněné objekty. Pokud tak z vlastní vůle učiní, tak na sebe přenáší nemalé finanční břímě a samozřejmě i speciální péči s tím spojenou. Smyslem památkové ochrany je povinnost komplexní péče, tak, aby byla zachována kulturní podstata památek pro budoucí generace.


zdroj: https://www.prahain.cz/politika/jaroslav-nemec-pirati-nyni-je-nutne-po-novem-vlastnikovi-nadrazi-vysehrad-zadat-nezbytne-opravy-17032.html