Lidovky.cz: Zmizí pražské hlavní nádraží za „gigazástavbou“? Developeři chtějí přes kolejiště postavit bloky budov

Nezahojená jizva na okraji pražské památkové zóny mezi Novým Městem a Žižkovem. Obě čtvrti tam odděluje pražské hlavní nádraží. Tato jizva se možná přeci jen zacelí. Návrh na změnu územního plánu už v dubnu schválili radní Prahy 2, v pondělí i zastupitelstvo městské části. Změna by umožnila mohutnou výstavbu nad otevřeným kolejištěm stanice. Podle kritiků je však potřeba jemnější zákrok, aby například „nezmizela“ Fantova budova, dosavadní dominanta.

S nápadem už souhlasil i Institut plánování a rozvoje (IPR), proti se staví „dvojkoví“ Piráti, památkáři se obávají vlivu na okolní území. Co přesně nad hlavním nádražím vznikne, zatím jasné není, jisté je, že o zdejší výstavbu má zájem společný podnik Penty a Českých drah – CR-City, a. s.

„Záměr navrhuje zastřešení kolejiště, vytvoření moderního městského prostoru se smíšenými funkcemi v rámci navrhované zástavby a propojení nyní odtržené části města za zachování provozních vazeb nádraží,“ stojí v důvodové zprávě návrhu schváleného radními. Uvažovaný rozsah zástavby má dosáhnout více než 135 tisíc metrů čtverečních. To odpovídá trojnásobku Václavského náměstí.

Památkáři upozorňují na ochranu hlavního nádraží, včetně nové odbavovací haly, podchodů, nástupišť i kolejišť. A hlavně dominanty nádraží – Fantovy budovy, která by podle předběžných vizualizací měla splynout s uvažovanou okolní zástavbou.

„Odkryté kolejiště existuje v této podobě již zhruba 150 let. Vytváří přirozenou cézuru mezi Novým Městem a Vinohrady s Žižkovem. Odráží však i situaci daleko starší, neboť kopíruje průběh hradeb, a zřetelně tak dosud naznačuje původní hranici Nového Města. Každý zásah do tohoto prostoru je proto značně citelný a je třeba jej s ohledem na chráněné hodnoty dobře zvážit,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí pražských památkářů Andrea Holasová.

Koalice Společně pro Prahu 2 (ODS a TOP 09) a ANO si nicméně změnu územního plánu podmínily řadou požadavků, jak pro Lidovky.cz uvedla mluvčí radnice Andrea Zoulová.

„Například realizací otevřené mezinárodní urbanistické soutěže a řady architektonických soutěží na jednotlivé objekty. Městská část se chce zadání soutěží aktivně zúčastnit. Tímto krokem se otevřela další debata k případné výstavbě v lokalitě, a je tak logické, že území a jeho využití bude podrobeno hluboké diskusi o jeho podobě i funkci,“ uvedla Zoulová.

O zastřešení nebo částečném zastavění kolejiště hlavního nádraží se uvažuje dlouhodobě. Vzniklo k tomu několik studií, například od autora nedalekého bývalého Federálního shromáždění – nyní Nové budovy Národního muzea – Karla Pragera nebo naposledy na popud Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) od týmu Jakuba Ciglera.

A právě IPR chce – ústy svého mluvčího – převzít společně s dotčenými městskými částmi koordinační roli. „Naším cílem je uspořádat soutěžní workshop, který jasně definuje, jak konkrétně by se mělo území rozvíjet. Změně územního plánu by měla předcházet dopracovaná studie Železničního uzlu Praha, která prověří, kde se v rámci této lokality bude přestupovat z vysokorychlostních železničních spojů,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí IPR Marek Vácha.

Pirátům z Prahy 2 se ale nelíbí způsob, jakým je návrh na změnu územního plánu projednáván, jako jediní na pondělním zastupitelstvu ruku pro podporu nezvedli. Podle nich je projednávání netransparentní, příliš rychlé a požadují participaci s veřejností i jasné vyjádření památkářů.

„K obdobnému spěchu není přitom vůbec žádný relevantní důvod, neboť město se k provedení změny nijak nezavázalo, a investor si ji tak nemůže nijak nárokovat. Každé obdobné zásadní změně musí předcházet odborná i veřejná diskuse se všemi aktéry,“ řekl serveru Lidovky.cz pirátský zastupitel Jaroslav Němec.

Zastavět území si však už nárokuje společnost Penta, která například staví v okolí Masarykova nádraží. Několik metrů za devátým nástupištěm nádraží již na území třetí městské části v roce 2020 dostavěla projekt dvou administrativních budov Churchill. Od roku 2021 ústí u zmíněných budov prodloužený severní podchod. A právě výstavbou nad „hlavákem“ by Penta ráda navázala a Žižkov ještě lépe propojila.

„Vlastníkem většiny pozemků, na kterých kolejiště hlavního nádraží leží, jsou České dráhy. Práva k eventuální budoucí výstavbě nad kolejištěm – ať už bude mít jakýkoliv rozsah a charakter – drží společnost CR-City, a. s., jde o společný podnik Českých drah, SUDOP GROUP a Penty Real Estate. Tento podnik se nikdy netajil zájmem v lokalitě stavět, bude-li to v budoucnu technicky i právně možné,“ řekl serveru Lidovky.cz k záměrům obchodní ředitel Penty Pavel Streblov.

Samotný plán zastavět území „dvojkoví“ Piráti nerozporují, podobně jako památkáři ale upozorňují na to, že dotčené území je součástí historického centra a nachází se na hraně památkové rezervace. Podporu pak podmiňují přímými výhodami pro město, například kontribuce formou převodu části vzniklých budov do vlastnictví hlavního města nebo městské části Praha 2.

Penta je podle Streblova ochotná jednat se všemi dotčenými subjekty, upozorňuje však, že zatím není jasné, jaká výstavba zde vznikne.


zdroj: Matěj Kučera: Neviditelná Fantova budova?, 2. 5. 2024, Lidové noviny

Matěj Kučera: Zmizí pražské hlavní nádraží za „gigazástavbou“? Developeři chtějí přes kolejiště postavit bloky budov, 2. 5. 2024, Lidovky.cz, on-line: https://www.lidovky.cz/domov/hlavni-nadrazi-praha-fantova-budova-vystavba-penta-ceske-drahy-pamatkari-pirati-uzemni-plan.A240502_102821_ln_domov_lvot