Jeden velký „Nový domov“ nebo více menších domovů pro seniory?

Praha 2 se chystá zastavět sportoviště v Italské ulici. Jde o hřiště s prvorepublikovou tradicí. Místo tenisových kurtů má vzniknout „Nový domov“ s výhledem na Pražský hrad pro 130 nesoběstačných, částečně nebo zcela imobilních seniorů či s těžším stupněm demence.

Jedná se o centrum Prahy, památkovou zónu a ochranné pásmo památkové rezervace UNESCO, ale součástí projektu není architektonická soutěž. Rada městské části Praha 2, která je složena z koalice ODS, ANO a TOP 09 v březnu 2020 schválila projektanta, který připravuje podklady pro záměr Nový domov pro seniory. Nabídka společnosti INTAR byla nejvýhodnější ekonomicky. Celková cena činí 23 619 200 Kč (vč. DPH). Radnice měla jen rámcovou představu o stavebním programu a vůbec žádné zadání pro urbanistický charakter požadovaného.

Takto by se projektant rozhodně vybírat neměl. Když už nebyla vyhlášena architektonická soutěž, mělo se alespoň oddělit zadání studie a územní řízení, následně vypsat výběrové řízení na stavební povolení a prováděcí dokumentace. Tak by se předešlo různým prodražováním projektu za pochodu nebo v realizaci. Realizační projekt už jenom zpřesňuje základní koncepci domu, kdežto ve studii a územním řízení tato základní koncepce teprve vzniká.

Vybraná projekční společnost není zárukou dobré architektury, naopak, dle referencí na jejich internetových stránkách se architektonické kvality projektu doslova obáváme. Neočekáváme víc než dle norem pospojovaný stavební materiál. Přitom jde o veřejnou stavbu v centru města, v památkové zóně za bezmála půl miliardy korun. Zvolený postup proto považujeme za laxní a nepřípustný.

V zadávacích podmínkách při hledání vhodného prostoru, ať již pozemku nebo budovy, bylo definováno 80–120 lůžek. Pokud by se však jednalo o menší zařízení s kapacitou napříkad 30–50 lůžek, lokalit na umístění podobných zařízení by se našlo i více. Dnešním trendem je navíc spíše podpora péče o seniora v jeho domácím prostředí nebo umístění do menšího zařízení, které funguje více jako přátelská komunita než jako odosobněná nemocnice.

Praha 2 v roce 2020 evidovala v Centru sociálních služeb 37 lidí se syndromem demence a 14 z nich by potřebovalo pobývat ve specializovaném zařízení. V roce 2019 projevilo potřebu domova se zvláštním určením 39 zájemců, v roce 2016 to přitom bylo 151 poptávajících. Centrum sociálních služeb Prahy 2 v roce 2017 požadovalo zřízení nové služby domova se zvláštním režimem s kapacitou 40 lůžek. Dostupné podklady argumentující ve prospěch zbudování Nového domova jsou neaktuální. Praha 2 je pod celopražským věkovým průměrem, tedy obyvatelé dvojky nejsou tak staří, jak prezentuje starostka Alexandra Udženija (ODS).

Cena stavby by podle radnice mohla být zhruba 495 milionů korun (bez DPH). Cena vybavení se odhaduje na minimálně 75 milionů korun. Jak a z čeho se bude financovat následný provoz, či zda prosazovaný projekt Nový domov bude v souladu s připravovanou reformou psychiatrické péče, resp. s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc, se neví. Konzultace s hlavním městem Praha však neproběhly. Provozní náklady se předběžně podle hrubého odhadu radnice mohly pohybovat okolo 100–120 milionů korun ročně. Provoz stávajících dvou domů pro sociální a zdravotní služby v Máchově ulici s 50 lůžky a v ulici Jana Masaryka s 20 lůžky stojí 50 milionů korun.

Chceme více menších domovů pro seniory

Nechceme jeden velký předimenzovaný a předražený „Nový domov“, chceme více menších domovů pro seniory, ale především zvýšenou podporu domácí a komunitní péče, aby tak senioři senioři Prahy 2 nebyli vytrháváni ze svého domova, ale mohli využít sociálních a zdravotnických služeb či domovů seniorů co nejblíže jejich původního bydliště.


Pokud vedení Prahy 2 skutečně dlouhodobě uvažovalo o řešení, mohlo v minulosti usilovat o získání například Borůvkova sanatoria. V Praze 2 je mnoho dalších prázdných budov, které by bylo možné koupit a umístit v nich domovy pro seniory a jiné speciální sociální a zdravotní instituce. V roce 2017 se zvažovalo umístit domov seniorů do domu na rohu ulic Šafaříkové a U Zvonařky, který sice nesplňoval kapacitu 120 lůžek, ale dal by se tam umístit domov kapacitně menší. Místo toho svůj ¾ vlastnický podíl v roce 2018 Praha 2 prodala.

Dlouhodobě chátrají v soukromém vlastnictví například bývalé Parní lázně v ulici Na Slupi, které navazují na krásnou zahradu ve správě Prahy 2 a sousední botanickou zahradou. Z tohoto malého výčtu je patrné, že pokud by ze strany radnice byl zájem hledat i jiná řešení, dala by se najít. Místo toho ovšem Alexandra Udženija hodlá zničit veřejné sportoviště se stoletou historií a pozemek doslova „zalít betonem“.


Pirátské listy Prahy 2, 1/2022