Folimanka – naprosté selhání radnice v komunikaci s občany

V roce 2020 se začala v neveřejných komisích Rady městské části projednávat plánovaná výstavba volnočasového areálu pod Nuselským mostem v parku Folimanka. Projekt nepovažujeme od počátku za dobrý a v rámci Komise rozvoje jsme ho jako Piráti připomínkovali.

Požadovali jsme snížení počtu zpevněných ploch a rozšíření zeleně a také lepší koncepční provázanost. Vyžadovali jsme také opravu Velké kaskády, cihlového svahu pod mostem a chodníků v parku, ale o tom se vůbec nejednalo.

Zastupitelstvem byla v červnu 2020 schválena „Aktualizace programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území městské části Praha 2 – 2020“. Měl jsem v diskuzi velmi omezený prostor k vystoupení, abych obsáhl nejzásadnější body v tomto dokumentu a byl jsem ukončován gongem. I jako zastupitel mám málo prostoru se na zastupitelstvu vyjádřit. Diskuze se na Praze 2 nevede ani na úrovni zastupitelstva. Piráti pro schválení tohoto materiálu nehlasovali. Z opozice se nám podařilo redukovat zpěvněnou nepropustnou plochu (beton, asfalt) z 3 000 m2 na konečných 985 m2. Součástí areálu má být i umístění sochy skejťáka sochaře Jaroslava Hladkého.

Na opravu sochy z roku 1982 „nenašla“ Praha 2 v rozpočtu 250 tisíc korun a lidé se na ni museli skládat ve sbírce, ale pro podstavec je ochotna vylít do betonu doslova miliony. Umístění sochy navíc nebylo diskutováno s autorem, stejně jako nebyl předem osloven umělec Krištof Kintera, který má pod mostem své dílo, pomník „Z vlastního rozhodnutí – Memento mori“. Tato pietní světelná socha je věnována památce lidem, kteří se rozhodli ukončit život skokem z Nuselského mostu. Zvolený postup postrádal jakoukoliv diskuzi s občany, jakoukoliv participaci.

Jakmile jsem loni na jaře zveřejnil na facebookové stránce Praha 2 bez cenzury informace o chystaném projektu, zvedla se proti němu vlna odporu a vznikla petice Za Folimanku (www.zafolimanku.cz) s více než tisícovkou petentů. Ti požadovali, aby byl přehodnocen a výrazně redukován návrh toho, co vše se má v dané lokalitě vyskytovat. Prostor zvaný „plácek“ našel mnohé příznivce, „v místě pravidelně probíhají výcviky šermu, lekce bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelu (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná dechová cvičení starších občanů a podobně. Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem,“ píše se v petici.

Alternativní řešení Pirátů

Pirátské alternativní řešení ukázalo, že prostor pod Nuselským mostem se dá snadno kultivovat. A to za maximálně desetinu plánovaného rozpočtu s omezením zpevněných ploch a s výsadbou nových stromů a keřů, protažením umělé závlahy pro trvalý trávník a s parkovým vymezením již existující pískové či mlatové plochy.

Petice byla v červenci 2021 vzata Radou městské části na vědomí. „Petice byla projednána jako první bod řádné rady městské části a její projednání podepsali všichni členové rady městské části. […] Ačkoli reakce obsahuje čtyři strany textu, dala by se shrnout několika málo slovy: petici nebereme na zřetel a názory občanů nás nezajímají. A nebo jinak: vládneme, nerušit,” komentovala odpověď Rady Kamila Šmídová, členka petičního výboru. Ten o měsíc později uspořádal demonstraci před dvojkovou radnicí a koncert na plácku po Nuselským mostem. Praha 2 poté zahájila stavbu, a to i přes výzvu zaslanou starostce starostce jménem pirátského zastupitelského klubu, kde jsme požadovali „okamžité zastavení všech prací na projektu […] do projednání na 14. řádném zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 dne 20. 9. 2021“. Stavba pozastavena nebyla, na zastupitelstvu již jen proběhla formální debata a interpelace občanů. Těm bez trvalého bydliště na dvojce, kteří byli proti projektu, koalice svým hlasováním nedovolila ani vystoupit. Diskuse na zastupitelstvu pouze vyrobila vedení radnice alibi.

Projednání projektu s veřejností a následně na zastupitelstvu mělo být na začátku. Vedení radnice (ODS, ANO a TOP 09) naprosto selhává v komunikaci s občany. Dostatečně neinformuje o připravovaných projektech, neptají se místních občanů a odmítají vést konstruktivní debatu. Areál má být pro veřejnost otevřen v srpnu 2022.

Současný stav staveniště (leden 2022).

Text vznikl pro Pirátské listy Prahy 2, 1/2022.