Dialog je základ demokracie

Naším dlouhodobým cílem je otevřená, transparentní a přátelská radnice. Chceme se zabývat podněty našich sousedů a zapojit je do rozhodování o rozdělení veřejných financí na relevantní projekty v rámci participativního rozpočtu. Současné vedení radnice dává zatím spíše najevo přesný opak. Příkladem je nedávné kácení v ulici Na Smetance. Po mediální bouři sice radnice uspořádala veřejné setkání pod taktovkou PR agentury a za ochrany strážníků, ale místo naslouchání prezentovala nesmyslné argumenty a občany jen poučovala. Lidé mají být o zamýšlených krocích radnice informováni v dostatečném předstihu, a nejen to. Mají být přizváni k plánování řešení jako partneři, které respektujeme a s jejichž názorem a potřebami se počítá. Na rozšíření povědomí o chystaném kácení stromořadí v Lužické ulici měla podíl i naše facebooková skupina, kterou jsme založili a probírali zde s občany poznatky a další kroky. Včasná informovanost, občanská aktivita i mediální ohlas zachránily stromořadí od vykácení. Další osud bude nyní konzultován s veřejností. Také jsme v létě vytvořili dotazník, kam mohli návštěvníci našich stránek psát své podněty k řešení, další budou následovat. Zastupitelé Pirátů budou nadále soustavně konzultovat své rozhodnutí s veřejností. Sdílení informací a dialog je základ spolupráce – ozvěte se nám na mail, do chatu nebo zavolejte. Zároveň vás rádi od podzimu uvítáme v kanceláři Pirátů Prahy 2 v Bělehradské 21, která bude stálým kontaktním místem k setkávání a diskuzím nad tématy, která nás na dvojce společně zajímají nebo tíží.

Text pro zářijové Noviny Prahy 2 (PDF)