ČT 1 – Z metropole: Lávka nad Bělehradskou

Historické schodiště mezi Vinohrady a Novým Městem. Přibude k němu přes Bělehradskou ulici i lávka? Většina místních i památkáři jsou proti. Projekt podporuje město i radnice Prahy 2.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Ještě na začátku dvacátého století to tady vypadalo jako na vesnici, jak ve své knize vzpomíná Ignát Herrmann. Z Havlíčkovy ulice dnešní Bělehradské vedly ke Zvonařce v roce 1903 jen dřevěné schody. A na okolních svazích se sušilo prádlo jako na vesnici. Brzy je ale nahradila elegantní lucernami osvětlená kamenná schodiště na obou stranách ulice. A městský charakter ještě vynikl v roce 1925 po stavbě koleje Budeč, první svého druhu jen pro studentky. Že to tady žilo, ukazují i dobové fotky.

Jan HOLEČEK, vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ
To místo, tak jak dneska vypadá je architektonicky urbanisticky nesmírně kvalitní. Pokud by šlo jenom o to, aby se chodec jedné úrovně dostal na druhou, tak to bylo možno vyřešit daleko jednodušeji. Tady bylo, ale vlastně schválně zvoleno řešení v podstatě slavnostní. Řešení, které typem toho schodiště známe spíše třeba z barokních zámků nebo palácových zahrad.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
O skoro 100 let později se má místo znovu proměnit. Nad rušnou Bělehradskou ulicí má vyrůst nová lávka pro pěší i cyklisty.

Jan KORSESKA, místostarosta, Praha 2 /ODS/
Je to kvůli bezpečnosti dětí. Je to pro maminky s kočárkama, protože nemusí chodit po schodech. Je to pro invalidy. Někdo řekne, my tady žádný nevidíme, bodejď by jsme tam viděli, když tam jsou schody. No a v neposlední řadě taky pro cyklisty.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Část místních lidí se ale bojí, že lávka malebné zákoutí Vinohrad nadobro zničí. Sepsali proto petici.

Kateřina HORÁK, iniciátorka petice, Schody Bělehradská
30 000 000 je investice, která by mohla být využitá úplně jinak, než na výstavbu lávky a třeba na kultivaci těch schodů. Nejzásadnější problém je, že tedy vznikne tranzitní bod. Nebo tranzitní místo pro cyklisty, to znamená redukce parkovacích míst, potom kolize vlastně s cyklisty, s rodinami. Ty rodiny nebudou mít kde parkovat.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Obavy mají i někteří zastupitelé.

Jaroslav NĚMEC, zastupitel Praha 2 /Piráti/
Lávka zničí v památkové zóně tyto historické schodiště, které jsou svým způsobem unikátní a vytvářejí svébytný ráz tohoto místa.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Toho se obávají i památkáři. Podle jejich názoru se sem nehodí žádná lávka.

Jan HOLEČEK, vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ
Ta schodiště a ta lávka jsou z architektonického pohledu trochu něco jako protisměrného. Oni se vlastně trochu jakoby ruší a jdou proti sobě. Zkrátka dneska je to volný prostor dvěma volnými schodišti velmi elegantními. V budoucnosti by to byl most s pilíři ve formě schodiště, a to je ten problém. A proto si myslíme, že ta lávka tady vzniknout nemá.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Magistrátní odbor památkové péče se ale stanoviskem NPÚ řídit nemusí. Bere totiž v potaz i další faktory. Lávka je proto stále ve hře. S nápadem postavit na tomto místě přišla městská část poprvé před 10 lety. Teď se ale změnil architekt a do věci se vložil magistrát, který by na stavbu sehnal peníze, nejen z rozpočtu hlavního města. Projekt se líbí odborníkům z komisí pro cyklodopravu i pro bezbariérovost.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora pro dopravu /Praha sobě/
Já si myslím, že vždycky to staré se dá doplnit něčím novým bez toho, aniž by to staré bylo narušeno a ten geniu loci by tam zůstal a ještě tomu dal třeba přidanou hodnotu. A to cenové hledisko posuzovali ty komise, které zhodnotili. Ty komise ví, kolik tam chodí projektů a chodí jich spousta. A zda podpořit nebo nepodpořit, zda to dává tu potřebnou efektivitu za těch 30 000 000. Oni řekli, že ano.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Rozpočet na stavbu lávky počítá i s opravou schodů. Otázkou tedy je nakolik lávka opravdu zničí jejich jedinečnost a atmosféru místa.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora pro dopravu /Praha sobě/
Ta finální podoba není rozhodnutá, ale ten koncept je teďko podroben teprve projednávání a zveřejnění a bude vlastně se všemi dotčenými orgány vlastně v rámci těch procesů jednáno a budou zapracovává jejich připomínky, takže může i ta výsledná podoba dostat třeba trošku jiné podoby.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Jednoznačný názor nemají ani obyvatelé Prahy 2. Řada z nich by lávku uvítala.

Hana KŘENKOVÁ, obyvatelka Prahy 2
Je dobrý se cítit jako při pohybu po městě bezpečně, to znamená jako vůbec toho pohybu zase, do toho provozu vůbec nevstupovat, že vlastně ta lávka by byla jenom pro pěší, pro cyklisty. Tím pádem by se ani nemusel člověk bát, že ho srazí tramvaj, že ho přejede auto a podobně.

David PFANN, obyvatel Prahy 2
Ta ulice tady je hrozná bariéra ,v tom území v podstatě dostat se od nás shora z těch ulic Vinohradských na druhou stranu směrem k Nuselskýmu mostu a magistrále, tak pořádně nejde. A není tady moc jiný řešení, co s tím udělat než vytvořit tady tu lávku.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
Jisté je, že dopravní situaci v okolí schodů je potřeba řešit. O několik desítek metrů dál je komplikovaná pěticípá křižovatka. Té by se chodci cyklisti díky lávce mohly vyhnout. Odpůrci namítají, že lepší by bylo vyřešit křižovatku, třeba pomocí semaforů.

Jan KORSESKA, místostarosta, Praha 2 /ODS/
My jsme měli snahu tu křižovatku řešit ale všecky návrhy, které byly tak víceméně se zdály být nemožné. A proti nějakému světelnému řízení a podobně byly zase dopravní podniky, protože jsi udělali simulaci, že by vlastně stály tramvaje až dolů po Bělehradské.

Magda ŠULCOVÁ, redaktorka
I kdyby se lávka nakonec nepostavila k ničemu medializace kauzy přece jen byla. Schodiště se po letech dočkalo alespoň očištění od graffiti. Posuďte sami, jak to tady vypadalo ještě v březnu. I tak ale má místo do své plné krásy daleko. Minimálně zábradlí by už nutně potřebovalo opravit. Pokud by projekt na lávku znovu zamrzl je potřeba, aby se, tentokrát na schody nezapomnělo. Magda Šulcová, Česká televize.

zdroj: ČT 1 – Z metropole, 8. 5. 2021,on-line: www.ceskatelevize.cz