Chtěl informace k Transgasu, městská část je měsíce držela pod pokličkou

V červenci zaslal Radek Oborný, člen MS Piráti Praha 2 žádost dle zákona 106/1999 Sb. (Zákona o svobodném přístupu k informacím) na ÚMČ Prahy 2 na poskytnutí informací ohledně komplexu budov Transgas.

Teprve až 8. listopadu, po dvou odvoláních a různých slohových cvičeních posílaných sem a tam se poplatek za převzetí dokumentů snížil na 0,- Kč (místo původně požadovaných 1 700 Kč). Poslední rozhodnutí od JUDr. Lovíškové je zvláště epesní na 10 stránek.

Nebylo by hospodárnější informace poskytnout hned, než plýtvat hodiny času úředníků a právníků? Radnice Prahy 2 je vše, jen ne transparentní.

Piráti chtějí otevřenou radnici!