Změna jednacího řádu zastupitelstva Prahy 2

Včera jsem společně s Janou Černochovou, starostkou Prahy 2 předložil změnu jednacího řádu zastupitelstva Prahy 2. Je to velký krok pro Prahu 2. Změna je počtem slov malá, ale významem pro otevřenou radnici, pro občany Prahy 2, změnou velkou.

Interpelace občanů je součást občanské participace a kontrolní mechanismus v rámci demokratického zastupitelského principu. Z těchto důvodů se u interpelací občanů mj. přidává možnost doplňující otázky v délce 1 minuty a odpovědi na ní v délce 3 minut. Možnost doplňující otázky je obsažena i v jednacích řádech jiných pražských městských části.

Piráti ve svém programu pro Prahu 2 měli, že „radnice bude otevřená a přívětivá, s živým vysíláním ze zastupitelstva“. Živé vysílání jsme se starostkou dohodli také, jakmile to umožní technické vybavení sálu. Na včerejším zastupitelstvu to paní starostka potvrdila a uvedla, že to reálně vidí v průběhu příštího roku.

V zastupitelstvu Prahy 2 jsou Piráti v opozici. Jsme opozicí kritickou, ale konstruktivní.